Dag 5

Søndag 30. oktober
Fotogalleriet,
Møllergata 34

Spesial Nord – 
Taktfast abstraksjon


Videoverk, performance,
suppe & finisasje

Kl. 18.00
Gratis

Kuratert av
Iselin Lindstad Hauge
& Christina Leithe Hansen

 

Kunstpublikasjonen Spesial Nord står for kurateringen på Fotogalleriet. Vi inviterer til en opplevelse i film, rytmer og lyd.

I år ligger fokuset på fortellingen som oppstår i rytmen, i lyd og bilde, heller enn en tydelig historie med en handling som tar deg fra start til slutt. Det kan være kontrollert som i Kristian Pedersens film Bøygen, eller i øyeblikket som i Grep Pope sin performance med 16mm og et stort rom, men også utfordre egen forståelse som i Marie Kølbæk Iversen sine videoarbeider.

__

Greg Pope vil på finissagen gjøre solo performancen SCORELINE, hvor han utforsker det filmiske apparatet og teksturen i film og lyd. Som en koreografert undersøkelsegjennom en voldsom nedstripping av filmens elementer.  Greg Pope jobber individuelt og kollaborativt med film i mange former. Han har jobbet med video installasjoner, live art, og film screenings siden 90 tallet, og i Oslo er han også kjent for sitt månedlige program ”The Dream That Kicks” på Cinemateket.

Greg Pope holder performance på ByFlimmers finissage på Fotogalleriet søndag 30 oktober. Performancen starter presis kl 19.00 og vi stenger dørene for å mørklegge rommet.

__

Vi presenterer de to filmene Bøygen (2016) og Norangsdalen (2010) av Kristian Pedersen på finissagen på Fotogalleriet. Kristian Pedersen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og arbeider som formgiver og animatør i Oslo. I samarbeid med mikroforlaget Gasspedal startet han poesifilmprosjektet Gasspedal Animert i 2009, og har produsert filmer for Gyldendal og Nasjonalbiblioteket.

Bøygen (2016)
Regi & animasjon: Kristian Pedersen
Musikk & lyd: Erik Hedin
Produsent: Tonje Skar Reiersen og Lise Fearnley, Mikrofilm AS

Bøygen er den kvelende kraften som får deg til å velge minste motstands vei. Som tapper deg for energi og blir større jo mer du kjemper imot. Seks minutter visuell og musikalsk remix av Ibsens Peer Gynt, gammel folklore, Edvard Griegs musikk og lammende panikkangst.

Bøygen er aktuell på en rekke internasjonale filmfestivaler, i tillegg til å være på turné i USA med programmet The 18th Animation Show of Shows.

Norangsdalen (2010)
Form & animasjon: Kristian Pedersen
Tekst & stemme: Erlend O. Nødtvedt
Produsent: Audun Lindholm, Gasspedal

I 1912 gikk et enormt steinras i Norangsdalen som la seg over dalbunnen og demmet opp elven. Vannet steg og slukte den gamle veien, en gård, og en liten skog. Idag ligger alt på bunnen av Lyngstøylsvatnet.

Bøygen og Norangsdalen vises finissage Fotogalleriet fra kl 18.00 til 21.00


 

 Den turinske hest
 Den turinkse hest

__

I Fotogalleriets videorom viser vi Io/I #3 av Marie Kølbæk Iversen. Marie Kølbæk Iversen er udannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, og hennes arbeider utforsker filmmediet gjennom større installasjoner basert på closed curcuit-lyd og videoteknologi, hvor betrakteren utgjør selve verket.

Io/I er en fortløpende serie av 3D-video loops basert på NASAs billedmateriale av Jupiters måne Io. Verket fornyer seg for hver visning i overensstemmelse med månens natur: Io er det mest vulkansk aktive sted i vårt solsystem, og dermed en verden i konstant forandring.

“Every time I show the work, it is different: I add new loops and take others out to reflect the constant reconfigurations of the lunar subject of the work. Despite her distance and unavailability, however, Io weaves herself into me by way of the first person pronoun, just like she wove herself into Galileo, who – when he fixed his gaze on a spot in the vast unknown – called it ‘I’.

–utdrag fra interview med Maria Lind for Kaleidoscopes summer utgave #27

Io/I #3 vises på finissage på Fotogalleriet fra kl 18.00
til 21.00


Om kuratorene:

Spesial Nord er en uavhengig publikasjon initiert og drevet av Iselin Linstad Hauge og Christina Leithe Hansen siden 2009. Spesial Nord fokuserer på samarbeid, hvor kunstnere fra de nordiske landene inviteres til å gjøre et verk som reflekterer den aktuelle publikasjonens tematikk. 

Christina Leithe H. ble uteksaminert med MFA fra Malmø Kunstakademi i 2006.Har siden hatt utstilling både nasjonalt og internasjonalt. Leithe jobber med foto og video, hvor hun bruker dokumentar-
tradisjonen som utgangspunktfor en fiktiv narrasjon.

Iselin Linstad Hauge ble uteksaminert med MFA i film fra Akademin Valand i Gøteborg og BA fra Kunstakademiet i Oslo. Hauge har vist film og hatt utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Hun jobber med film, foto, tekst og performance, ofte med et dokumentarisk utgangspunkt hvor prosjektene springer ut fra et ønske om å belyse deler av samfunnet gjennom en undersøkende eksistensialisme. 

Linker:

 


Fotogalleriet er et ikke-kommersielt galleri som ble etablert av kunstnerne Dag Alveng, Bjørn Høyum og Tom Sandberg i 1977. Fotogalleriet ble en stiftelse i 1979, etablert av Fotogalleriets initiativtakere og generelle støttespillere samt Forbundet Frie Fotografer (FFF). Siden etableringen har galleriet arbeidet for at fotografiet skal bli akseptert som kunstform institusjonelt, kulturpolitisk og konseptuelt.

Fotogalleriet har gjennom sin 38-årige virksomhet utviklet seg til å bli et sentralt kompetansesenter for kamerabasert samtidskunst. Gjennom å produsere utstillinger, forelesninger, seminarer og publikasjoner med norske og internasjonale kunstnere er Fotogalleriet en viktig aktør i utviklingen av det visuelle kunstfeltet i Norge. Etablerte kunstnere stiller ut side om side med nyetablerte navn, og samlet speiler programmet noen av de viktigste tendensene som knytter seg til fotografiet i samtidskunsten i dag. Fotogalleriets overordnede visjon er at galleriet skal være en synlig premissleverandør innen kamerabasert samtidskunst.

Om arenaen: