Symposium
I forbindelse med det 3de ByFlimmer inviterer vi til åpen samtale om byens visningskår og nye initiativer.

Kunstnernes Hus, Pakkrommet
Lørdag 29.oktober
Kl. 16.00–18.00

ByFlimmer kom i gang som en respons på manglende diversitet i byens visningskultur, og sprang ut av miljøet rundt WUXIA filmtidsskrift. Vi ropte varsku over filmopplevelsens truede posisjon som kollektiv hendelse grunnet i forringelse av kinoene (kjøpesenterlike arena, kioskifisering, etc.), og økende solovisninger på nett. Vi fryktet at film som kunstart ville lide på bekostning av en konsumrettet kultur, og ville slå et slag for filmkunsten ved å løfte frem og kontekstualisere film uavhengig av premierer (dagens kinolandskap) eller cinematek.

I 2014, hvor vi ropte varsku på vegne av filmkunstens dårlige visningskår i en gryende metropol, er det med glede vi nå ser fremveksten av nye initiativer. Kunstnernes Hus kino, Vega scene, Oslo 16 og FRANK stiger opp i horisonten som lovende muligheter for større filmisk diversitet.

Kan disse mulighetene inspirere til større diversitet og nyskapning i produkjsonsfeltet? Hvordan påvirker dette hverandre?

Vi inviterer overnevnte aktører, Kalle Boman (produsent og nestor Akademin Valand) og Lars Ole Kristiansen (filmviter, redaktør Montage) til et syneliggjørende symposium ledet av filmskaperene Mariken Halle og Itonje Søimer Guttormsen.

Filmskapere, støtteinstanser, skribenter og alle med interesse for filmområdet inviteres til å ta del i samtalen, som vi håper vil bidra til nye synergier og større begvegelsesfrihet i feltet.

Symposiet er åpent for publikum og etterfølges av før-premiere på den enigmatiske “Évolution” av den frankse filmskaperen Lucile Hadzihalilovic, kuratert av Oslo Internasjonale Filmfestivals stifter og byens uvurderlige kulturarbeider Tommy Lørdahl.

Alt godt på vegne av filmkunsten!

Mariken Halle &
Itonje Søimer Guttormsen


Kontakt:
Itonje Søimer Guttormsen
Kunsterisk leder, ByFlimmer
itonje@andropia.no
+47 9779 4363